Продуциране на филми

Продуцентска дейност

   Разработване на цялостна продуценска стратегия:

 • Стратегически план
 • Финансов план
 • Бюджет
 • Подписване на ко-продуценски договори
 • Кандидатсване за финансиране
 • Допълване на бюджета от частни финансирания
 • Подготвяне на всички необходими договори, отчети, счетоводни и други документи

 

Изпълнително-продуцентска дейност

   Организиране на целия процес от пре-продукцията на филма до финалния експорт:

 • Целесъобразно разпределяне на бюджета
 • Разработване на календарен план
 • Събиране на екип за всяка необходима позиция
 • Осигуряване на необходимата снимачна, осветителна и друга техника
 • Подготвяне на всички необходими документи за гладкото протичане на снимачния процес уговаряне на актьори и статисти
 • Осигуряване на необходимите снимачни терени
 • Заснемане на филмите
 • Кетъринг
 • BTS (Behind the scene)
 • Отчети за всички дейности през целия процес

 

Пост-продукция

   Доверете се на професионалистите от екипа ни, както и на нашите партньори

 • Монтаж
 • Създаване на музика за филмите
 • Мишунг
 • Цветни корекции
 • Финален експорт
 • Филм за филма (BTS, Making). Създаване на филм за филма напълно безплатно за продукцията.
 • Намиране на рекламодатели за финансиране на making
 • осигуряване на екип и техника
 • заснемане на всички кадри
 • Монтиране на филм, тийзъри

Предимства

    Ние сме отлично сработен екип събран от млади, креативни и продуктивни професионалисти в сверата на кино-производството. Заедно сме създали над 10 успешни къси филма и online платформа за разпространение на къси филми – NoBlink! Media. Голямата ни партньорска мрежа ни позволява професионален поглед и услуги във всяка сфера.

   Основните ни предимства са:

 • Отлична организация
 • Безкомпромисна отговорност
 • Индивидуални предложения за всеки филм
 • Екип работещ по успешно установен процес
 • Консултации с професионалисти

            NoBlink! Team

            NoBlink! Studio е изграден от хора притежаващи ценностите: Желание, Лоялност, Емоция, Честност, Постоянство. Вижте повече за нас.

Очакваме ви

Тел. 0888 / 192 411; 0889 / 872 134

e-mail: production@noblinkstudio.com